Beräkningar

Vi kan hjälpa er genom beräkningar med följande:


Pneumatisk transport

För att transportera t.ex. granulat eller pulver i rör med vakuum eller trycktransport, behöver beräkningar göras för att få system att fungera så optimalt som möjligt. Det är eftersträvansvärt att hålla så låg granulathastighet som möjligt för att inte skada materialet i form av ”änglahår” och damm, men även för att minska slitage på rör och inte minst för att hålla energiförbrukningen så låg som möjligt.

Torkning av granulat

Vid torkning av plastgranulat är det viktigt att ha alla parametrar rätt för att uppnå det önskade torkningsresultatet. Torrt men inte för torrt och helst alla tillsatserna kvar i granulatet.
För att torkningen skall ske korrekt måste storlek på torkbehållare, luftmängd osv vara rätt för respektive material typ.

Beräkningar

Centramec News