I-Tech band

Begränsatt utrymme?
Då är MTF-små transportband lösningen.
Med bara 30mm höjd och optimal bredd på nyttjande och bandbredd så är det enkelt att placera dessa i små utrymmen.

www.mtf-technik.de

Typ IL

il-ab-39710-69529.jpg

Litet transportband för t.ex medicinindustrin.

Typ IL

il-mit-mittelmotor-sew-unterhalb-ab-42619-69532.jpg

Litet transportband med centrerad motor placering.

Typ IL-IP

5-69533.jpg

Litet transportband med bandmatta av PU. T.ex transport mellan två arbetstationer.

Typ IL-Pl

grosskleinfoerderband-typ-il-ipintro11100-69534.jpg

Litet transportband med filt bandmatta och skydd i rostfritt. Används t.ex i tryckeri industrin.

Typ IL-HE 010

grosskleinfoerderband-typ-il-he-010intro1194-69535.jpg

Litet transportband med centrerad motor placering.

Typ INL-I2P

grosskleinfoerderband-in-l-form-typ-inl-i2pintro11102-69537.jpg

Kompakt transportband för tömning av t.ex en påsfyllningsmaskin.

Typ IZL-I2P

grosskleinfoerderband-in-z-form-typ-izl-i2pintro11107-69539.jpg

Z-format transportband för t.ex från formspruta vidare till en annan prosses.

Centramec News