MTI-blandare

Vi har ett brett produktsortiment för blandning
av plaster, compounds, livsmedel med mera.

- Systemblandare
- Vertikal eller horisontal blandare
- Kyl- och värme-blandare
- Mobil blandare
- Laboratories blandare

Centramec News