Service

Centramec erbjuder ett unikt utbud av service.

Vi åtar oss att serva all utrustning, oavsett fabrikat, så länge den liknar den vi själva saluför.
Det gör oss till en naturlig servicepartner.

För att erbjuda våra kunder snabb och professionell service, har vi delat in Sverige i serviceregioner.
Servicebehovet fastställs tillsammans med kunden beroende på nyttjandegrad och tillverkarens rekommendationer,
detta ligger sedan till grund för serviceavtalet.

Vi har idag serviceavtal med en stor del av våra kunder.

Fördelen med att teckna serviceavtal är många:

  • Färre produktionsstopp 

  • Fast pris för besiktningen, där körsträcka och restid ingår

  • Utrustningens livslängd förlängs

  • Färre akuta utryckningar och därmed också lägre kostnader

Serviceorganisationen består av ett nätverk av specialutbildade tekniker som inte bara utför planerad service utan även står beredda på akuta uppdrag.

Centramec News