Trygghetsservice

TrygghetsserviceTrygghetsservice

Hur viktig är din

produktion?

  • Vad händer om ni inte kan leverera?
  • Kan man med regelbunden service och underhåll säkerställa maskinparken?

Centramecs
trygghetsservice
ger många fördelar

Centramec har över 30 års branscherfarenhet av försäljning, installation, service och underhåll av produkter och maskinlösningar för materialtransport. Våra tekniker har lång erfarenhet från Europas ledande varumärken vilket gör att du bara behöver en servicepartner, allt för att det ska bli enklare, billigare och tryggare för dig.

Du vinner på:

  • Färre produktionsstopp
  • Färre akuta utryckningar
  • Fast pris för besiktningen där körsträcka och restid ingår
  • Utrustningens livslängd förlängs
  • Tillgång till ett nätverk av specialutbildade tekniker

Partners:


Centramec News